Tidsintervallene i filmen gjør mellomrommene i bevegelsene synlige. Dette er fenomener vi vanligvis ikke ser, og som kan være med på å gjøre oss oppmerksomme på oss selv og hverandre, på kroppens smidige lekenhet og potensial og på hvilket element vi utfordrer i øyeblikket.


Figurene er blendet til å bli generelle i lys og skygge, uten ytre karakteristika. De kan minne litt om klassiske skulpturer som bringes til live i bevegelsen, og om andre kulturers baderitualer. Drammensbadet har tatt opp i seg og bygget videre på flere slike tradisjoner  og muligheter for unike badeopplevelser.